Våra tjänster

Nätverket för värdeskapande stadsbyggande arbetar med workshops, seminarier, föreläsningar, nätverkande, opinionsbildning och olika former av projektmedverkan. Sedan starten sommaren 2015 har vi genomfört ett större antal seminarier på olika orter i landet.

Vår verksamhet spänner över en lång rad områden, exempelvis värdeskapande processer, former för samverkan kommun-byggherre, arkitektonisk kvalitet från plan till genomförande, målbildsarbete, samverkan för utveckling av offentliga rum, politiskt ledarskap och samordnat kommunalt agerande, sociala kvaliteter i stadsbyggande, förhandlingar och beslutsprocesser, stadsattraktivitet m.m

Föreläsningar/seminarier

Vi genomför löpande seminarier och föreläsningar på olika teman och av varierande omfattning. Några exempel på teman som avhandlats under 2015-2016 är värdeskapande och kvalitet i stadsbyggande, värdet av läget/läget som värdeskapande, PBL – möjlighet eller hinder och markanvisningar. Evenemangen genomförs i olika former och i samarbete med varierande konstellationer av aktörer.

Workshops

Nätverket genomför i samarbete olika aktörer hel- och halvdagsworkshops på varierande teman inom våra fokusområden. Övningarna är inriktade på överföring av praktiskt tillämpbar kunskap baserad på konkreta case.

Projektmedverkan/rådgivning

I nätverket ingår en lång rad mycket erfarna personer med väl dokumenterade erfarenheter och expertkunskaper inom sina respektive fält. Vi kan förmedla projektdeltagande och rådgivning från lämpliga personer med inriktning på exempelvis stadsutvecklingsprocesser och stadsutvecklingsprojekt, jurymedverkan i stadsbyggnads- och arkitekttävlingar, policys och strategier för stadsbyggande, utvecklingsplaner och fördjupade översiktsplaner, målbildsarbete, stöd i samverkansprocesser och förhandlingar.

Samtliga tjänster utförs mot arvode efter överenskommelse. Kontakta natverket@utopia.se för mer information.